As poéticas do Grupo Bilbao: espazos e cidades

Carmen Mejía Ruiz

Resumen


Neste artigo se analiza a diversidade e a pluralidade semántica da «cidade» na poesía do Grupo Poético Bilbao. Para iso, analízanse diversos poemas de varios dos seus membros co gallo de entender cal é a súa visión sobre o espazo urbano, ás veces no confronto co espazo rural.

This paper analyses the semantic diversity and plurality of the concept of «city» in the poetry of the so-called Grupo Bilbao. For this purpose, several poems were chosen in order to allow for the understanding each individual vision of the urban space, sometimes contrasted with the rural one


Palabras clave


cidade; espazo; grupo poético bilbao; city; space; poetic bilbao group;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.17.2012.6040

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508