Os primeiros anos do grupo Bilbao (1996-2001)

Ana Acuña

Resumen


Estudo das orixes do grupo Bilbao, dos seus rexistros públicos e dos seus espazos de sociabilidade.

Estudio de los orígenes del grupo Bilbao, de sus registros públicos y de sus espacios de sociabilidad.


Palabras clave


grupo Bilbao; literatura galega en Madrid; literatura gallega en Madrid;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.17.2012.6037

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508