L’aportació lèxica de Josep Bernat i Baldoví, dins del context literari dels segles XVIII i XIX

Joaquim Martí Mestre

Resumen


Amb l’estudi comparatiu i evolutiu d’alguns mots d’interés lexicogràfic: fleca, guit, barret / barretina / capell / muntera / sombrero, torcaboca / tovalló, comare / madrina / matrona / comadrona, bou / toro i palleta / lluquet, juntament amb altres veus, es demostra la importància dels escriptors de vocació popular, com Josep Bernat i Baldoví, en el coneixement del lèxic històric català, en un període tradicionalment poc aprofitat. Així mateix, l’estudi evolutiu del vocabulari ajuda a copsar els canvis en els costums i en les mentalitats.

Con el estudio comparativo y evolutivo de algunas palabras de interés lexicográfico: fleca, guit, barret / barretina / capell / muntera / sombrero, torcaboca / tovalló, comare / madrina / matrona / comadrona, bou / toro i palleta / lluquet, junto a otras voces, se demuestra la importancia de los escritores de vocación popular, como Josep Bernat i Baldoví, para el conocimiento del léxico histórico catalán, en un período tradicionalmente poco aprovechado por los lexicógrafos. Por otra parte, el estudio evolutivo del vocabulario ayuda a percibir los cambios en las costumbres y las mentalidades.


Palabras clave


història del lèxic català; segles XVIII i XIX; historia del léxico catalán; siglos XVIII y XIX;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.17.2012.6026

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508