Palabras na penumbra : un achegamento á ideoloxía e á estética de Xohán Casal

María Teresa Bermúdez Montes

Resumen


O pensamento político e estético Xohán Casal, autor encadrado na nova narrativa galega, era practicamente descoñecido ata hai ben pouco tempo. Nas súas cartas, borradores e diarios persoais (Real Academia Galega) desvélase de xeito nidio a súa ollada sobre o mundo a través dun pensamento autónomo: abrollan así o seu persoal compromiso con Galicia, un posicionamento político orientado á acción ou un particular concepto da galeguidade e da súa materialización na literatura.

Xohan Casal’s political ideology and aesthetic was not well known until a few years ago. Casal was an young, early dead writer traditonally included in the galician nova narrativa (new narrative). In his personal letters, rough drafts, diaries and other texts (Real Academia Galega, A Coruña), he shows cogently his autonomous and particular thinking about Galicia, Galician identity, Galician politics and Galician literature.


Palabras clave


Xohán Casal; nova narrativa galega; narrativa galega século XX; paisaxe; Galician nova narrativa; XXth century Galician narrative; landscape;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.16.2011.6006

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508