Farsa das zocas : entre a tradición e a vanga

María Carmen Suárez Rey

Resumen


O obxectivo deste breve artigo é realizar unha humilde homenaxe a un prolífico autor ferrolán, Ricardo Carvalho Calero, cando se vén de celebrar o centenario do seu nacemento. Contextualizaremos moi brevemente o autor e a súa obra dramática e analizaremos a súa obra: Farsa das zocas, co fin de reflexionar en torno ao que hai de popular e vangardista nela. A través de exemplos que iremos extraendo de dita obra, faremos un percorrido polo asunto, a estrutura, os personaxes, a linguaxe e os recursos escénicos para, finalmente, poder chegar á conclusión de que se trata dunha obra que hai que situar entre a tradición e a vangarda.

The aim of this brief article is to make a humble tribute to a prolific author from Ferrol, Ricardo Carvalho Calero, who just celebrated the centenary of his birth. We will briefly contextualise the author and his play and discuss his work: Farsa das zocas, to reflect on what is popular and avant-garde in it. Through examples we will be drawing from this work, we will review the matter, structure, characters, language and scenic resources, and finally, to conclude that it is a work that is squarely between tradition and avant-garde.


Palabras clave


Teatro galego contemporáneo; farsa caricaturesca; conto de aparecidos; conto de costumes; conto marabilloso; teatro costumista; vangarda teatral; contemporary Galician theater; cartoonish farce; ghost story; customs story; fairy tale; theater of manners; avant-garde theater;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.16.2011.6004

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508