Os límites da sede : revelación da luz na poética de Eva Veiga

Teresa Seara

Resumen


Na obra poética de Eva Veiga (Pontedeume, 1961) —composta por catro volumes—, a luz é un elemento basilar, materia fundacional do ser, e por iso se procura constantemente como unha sorte de elevación. O seu descubrimento efectúase en varias etapas nas que entran en xogo as forzas que axudan a o eu a ir asumindo o inefable—o desexo, a memoria, o telurismo, a intuición-: que todo é tributario da luz como a propia poeta nos explica grazas a unha linguaxe moi refinada e complexa.

En la obra poética de Eva Veiga (Pontedeume, 1961) —formada por cuatro libros—, la luz es un elemento basilar, materia fundacional del ser, por eso se busca constantemente como una suerte de elevación. Su descubrimiento se efectúa en varias etapas donde entran en juego algunas fuerzas que ayudan al yo a ir asumiendo lo inefable —el deseo, la memoria, el telurismo, la intuición-: que todo es tributario de la luz como la propia poeta nos explica gracia a un lenguaje muy refinado y complejo.


Palabras clave


poesía; galega; Eva Veiga; luz; gallega;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.15.2010.5974

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508