Tradución e normalización da lingua galega no Concello de Ferrol : pequeno estudo sobre a situación do sector cultural institucional

Cristina Río López

Resumen


A situación histórico-social e sociolingüística do Concello de Ferrol, ligada ao seu desenvolvemento como vila militar, maniféstase no baixo número de galegofalantes. Neste artigo examínase o labor cultural do Concello no tocante á normalización lingüística con axuda da tradución. Preséntanse as áreas de acción, os últimos avances, algunhas carencias e a análise dun corpus textual de institucións culturais, que revela unha aceptable calidade lingüística mais tamén erros significativos. Suxírese unha mellora lingüística e un estudo do interese dos cidadáns polo emprego da lingua na cultura, e da tradución como apoio en situacións sociolingüísticas adversas para o galego.

Developed as a military town, the sociohistorical and sociolinguistic situation of the city of Ferrol translates into a low number of Galician speakers. This paper examines the cultural work of the City Council on language normalisation with the help of translation. The fields of action, the latest achievements and some shortcomings are presented. The analysis of a text corpus from cultural institutions reveals acceptable language quality but also significant errors. Suggestions are made for linguistic improvement and for studying the citizens’ interest in the use of language in culture, as well as the role of translation in helping reverse sociolinguistic situations adverse to Galician.


Palabras clave


Concello de Ferrol; Administración; cultura; historia; sociolingüística; normalización lingüística; lingua galega; tradución; Ferrol City Council; Administration; culture; history; sociolinguistics; language normalisation; galician language; translation;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.15.2010.5973

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508