Piñeiro e os albores da «nova narrativa» galega

Mª Teresa Bermúdez Montes

Resumen


Ramón Piñeiro foi a figura clave do galeguismo de posguerra e desempeñou, incuestionablemente, un papel central no movemento de recuperación cultural galega que liderou a editorial Galaxia. Desde esa posición, mantivo estreitos contactos cos novos autores que pretenderon renovar a narrativa galega, aqueles englobados tradicionalmente na nova narrativa. Neste traballo pretendemos poñer de manifesto o carácter de eixo de Piñeiro, tanto para aqueles que se opoñían ás súas ideas estéticas, como para aqueles que as asumiron ouaqueles que non chegaron a manifestarse.

Ramón Piñeiro was the key figure in the postwar galeguismo (Galician nationalism). He played unquestionably a central role in the Galician cultural recovery movement led by the publishing house Galaxia. From that position, he maintained close contacts with the young authors who tried to renew Galician narrative, those traditionally encompassed in the nova narrativa. In this article we try to show how Piñeiro was the axis of this process, both for those who opposed his aesthetic ideas and those who took them and even those who failed to manifest themselves.


Palabras clave


Literatura galega século XX; Ramón Piñeiro; nova narrativa; Galician Literature 20th century; Galician’s nova narrativa;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.15.2010.5969

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508