Muga eta trantsizioa Nafarroako euskal hizkeretan

Orreaga Ibarra Murillo

Resumen


Artikulu honek XX. mendeko Nafarroako hainbat hizkeretako mugako hizkeren ezaugarriak aztertzea da, horretarako Zuazoren arabera euskara nafarrean diren hiru tarteko hizkerak kontuan hartuz ( Burundakoa, Baztangoa eta Aezkoakoa). Horretarako, bi dialektologoren sailkapen- irizpideen arabera, beraien mugako hizkera zehazten saiatu gara. Hainbat hizkuntz-ezaugarri alderatuz, zehaztu da horietako zein erabiltzen diren euskara nafarrean eta zein ez. Azterketa honetatik ondorioztatzen da Burundako hizkerak duela antzekotasun -maila txikiena, eta euskara nafarreko euskalkietatik gehien urruntzen dena dela. Baztan eta Aezkoako hizkerak, berriz, euskara nafarrean sartzekoak dira, hizkuntz-ezaugarrien antzekotasuna handia denez.

 The aim of this article is to analyze the border character of some Basque dialects speaking in Navarre, dating from the end of the 20th century; based on oral texts from three border areas of Navarrese dialect (Burunda, Baztan and Aezkoa), according to the reseacher Zuazo. In order to do so, and basing this study on the classification criteria of two dialectologists, we try to determine their boundary character by analyzing, through a contrastive methodology, which features are met and which ones are not, to include them in Navarrese dialects. The research give lower similarity results for the speech of Burunda, the one that most moves away from the character of the Navarrese dialects. The dialects of Baztan and Aezkoa show a higher percentage of linguistic features to include them in the Navarrese dialect.


Palabras clave


euskara nafarra, isoglosa, muga, euskara, dialect of Navarra, isoglosa, border, Basque

Texto completo:

PDF (Euskara)


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.24.2019.26413

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508