A transposición do infinitivo flexionado ao castelán na tradución de Carmen Martín Gaite d’O Mistério da Estrada de Sintra

Alberto Gómez Bautista

Resumen


O obxectivo principal deste traballo é analizar os recursos lingüísticos que se utilizan en castelán para traducir o infinitivo flexionado do portugués, forma que non se atopa no paradigma verbal castelán, nunha tradución d’O Mistério da Estrada de Sintra. Ese estudo das formas equivalentes ao infinitivo flexionado empregadas na tradución da devandita obra irá precedido dunha introdución ao estado da arte deste paradigma verbal, unha breve análise da obra orixinal e da tradución castelá máis divulgada, a de Carmen Martín Gaite, que serviu de base para este estudo.

The main goal of this paper is to analyse the linguistic resources used in the Spanish translation, by Carmen Martín Gaite, of O Mistério da Estrada de Sintra written by José Maria Eça de Queiroz and José Duarte Ramalho Ortigão, to translate the Portuguese inflexed infinitive, a form that does not exist in the verbal paradigm of Spanish. The study will also consider the state of the art of this verbal paradigm, as well as an analysis of the original work and its most known Spanish translation, which is the base of this paper.


Palabras clave


infinitivo flexionado, tradución, portugués, español, inflected infinitive, translation, Portuguese, Spanish

Texto completo:

PDF (Galego)


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.24.2019.26411

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508