Dous sonetos barrocos en galego. Algunhas consideracións

Patricia Arias Chachero

Resumen


En 1611 falecía a raíña Margarida de Austria. Un ano despois imprimíase na Coruña un libro de poemas no seu honor. Un texto que incluía únicamente dous textos en galego. Un par sonetos barrocos que tratan o tema da morte desde distintos puntos de vista. Referímonos ao «Soneto gallego» de Pedro Vázquez de Neyra e ao «Soneto con falda» de Xoán Gómez Tonel, dous textos con moitas reminiscencias cultas plenamente encadrables no Barroco.

In 1611 Queen Margaret of Austria died. A year later, a book of poems was printed in her honour in A Coruña. The book included only two poems in Galician, a couple of Baroque sonnets that deal with the subject of death from different viewpoints. We refer to them as the «Galician Sonnet» by Pedro Vázquez de Neira and the «Sonnet with Skirt» by Juan Gómez Tonal, two texts with many cultured reminiscences, fully framed in the Baroque period.


Palabras clave


morte, raina Margarida, soneto, barroco, galego, death, Queen, Margaret, sonnet, Baroque, Galician

Texto completo:

PDF (Galego)


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.24.2019.26409

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508