Caterina Albert i Paradís (Víctor Català) i Rafael Marquina: autoria, traducció i interlocució literàries

Dolors Madrenas, Joan Miquel Ribera

Resumen


Ordenació de les traduccions al castellà de la narrativa breu de Víctor Català degudes a Rafael Marquina. L’epistolari entre ambdós permet aproparse a criteris de l’autora i a solucions del traductor a propòsit dels relats elegits. Així mateix, facilita atendre al corresponent intercanvi amb altres interlocutors de l’escriptora i contrastar els respectius punts de vista sobre el procés de la traducció, tant com la valoració que a la fi pogué merèixer la versió castellana publicada.

Arrangement of the translations into Spanish of Víctor Català’s short narrative due to Rafael Marquina. The correspondence between both allows approaching the author’s criteria and the translator’s solutions around the chosen stories. Likewise, it allows us to attend to the corresponding exchange with other interlocutors of the writer and to contrast the respective points of view on the translation process as well as the valuation that the published Spanish version could deserve.


Palabras clave


relacions literàries catalano-castellanes, Víctor Català i Rafael Marquina, traducció i informació epistolar, catalan-castilian literary relations, Víctor Català and Rafael Marquina, translation and epistolary information

Texto completo:

PDF (Català)


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.24.2019.26407

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508