«Així com un camp de batalla»: A l’entorn de les imatges de tipus militar als sermons de Vicent Ferrer

Josep Antoni Aguilar

Resumen


El corpus sermonari de sant Vicent Ferrer es ric en simils i al・legories de tall bellic. El present article analitza l’us d’aquest tipus d’imatgeria per part del dominic valencia, principalmente mitjancant la lectura comparada dels seus sermons amb els d’altres predicadors medievals i diversos tractats de predicacio de l’epoca. En concret, hom centra l’atencio en tres aspectes de la presencia d’aquesta mena d’imatges dins la predicacio vicentina: a) la presentacio de Jesucrist com un cavaller (Christus miles) que lluita contra el diable per tal de redimir la humanitat; b) el desenvolupament de similitudines complexes en que el conjunt de la cristiandat es presentat com una host en formacio de batalla contra els vicis i les temptacions; i  c) el recurs frequent a l’al・legoria del castell espiritual, un simbol el significat del qual fluctúa en funcio de cada sermo.

Saint Vincent Ferrer’s corpus of sermons presents a rich variety of military similes and allegories. The present paper analyzes the use of these images in Ferrerian preaching, and does it mainly by means of a comparative approach which takes into account also the work of other medieval preachers and several Artes praedicandi treatises. Particular consideration has been given to three diferent aspects of the use of this sort of imagery in Ferrer’s sermons: a) the portrayal of Jesus Christ as a knight (Christus miles) who jousts against the devil for human salvation; b) the elaboration of complex similitudines in which the whole of Christendom is represented as a host assembled in battle array against temptations and vices; c) the regular use of the spiritual allegory of the castle under siege, a symbol whose meaning fluctuates from sermon to sermon.


Palabras clave


Sant Vicent Ferrer, imatges militars, artes praedicandi, similitudo, Christus miles, military imagery

Texto completo:

PDF (Català)


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.24.2019.26405

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508