As salas de cine na obra de Manuel Rivas

Salvador Castro Otero

Resumen


O presente artigo analiza as mencións ás salas de cine na obra de Manuel Rivas e intenta demostrar que o uso deste espazo ten un valor moi superior ao referencial pois sérvelle para expresar as emocións máis intensas e a beleza transcendente da realidade.

This article offers an analysis of cinemas as they are mentioned in Manuel Rivas’s works. It also tries to demonstrate/ that the use of this spatial. holds a much higher value than usual because it is used to show both more intense emotions and all the beauty emerging from reality.


Palabras clave


Manuel Rivas; espazo cinematográfico; literatura e cinema; literatura comparada; spatial frame; literature and cinema; comparative literature;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.23.2018.23225

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508