Memoria subalternoak Mikel Peruarenaren nobelagintzan

Beñat Sarasola Santamaria

Resumen


Artikulu honek Mikel Peruarenaren nobelagintza aztertzen du memoria ikasketen ikuspegitik. Zehazki, memoria subalternoak fikzioaren bidez berreskuratzeko Peruarenak egiten dituen ahaleginak aletzen dira. Hala, alde batetik, euskal memoria hegemonikotik aparte dauden bi pasarte historiko gogorarazten dituzte Ez obeditu inori eta Su zelaiak nobelek; hurrenez huren, Kubako Independentzia Gerra eta Lehen Mundu Gerra. Bietan ere memoria eta identitate subalternoekiko jaidura eta sentsibilitatea sumatzen da. Bestetik, nobelotan, memoria lantzeko ohikoak diren hainbat elementu narratibo aurkitzen ahal dira, zeinak ezinbestekoak diren memoria subalternoen soslaia osatzeko.

This article analyses Mikel Peruarena’s novels under memory studies perspective. More precisely, it researches the way Peruarena revives subaltern memories through his fiction. Thus, on one hand, the novels Ez obeditu inori and Su Zelaiak restore two historical chapters that have been forgotten within Basque hegemonic memory; respectively, Cuban War of Independence and First World War. In both cases, it can be seen a sensibility towards subaltern memories and identities. On the other hand, in these novels appear several narrative elements that are common in memory literature, and they are key to complete the subaltern memory character of them.


Palabras clave


memoria ikasketak; subalternitate ikasketak; Mikel Peruarena; euskal literatura; memory studies; subaltern studies; Basque literature;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.23.2018.23217

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508