El mil·lenarisme i la cavalleria a la literatura catalana i europea, medieval i moderna, i la seua expressió a l’obra de Maragall

Salvador Sendra Perelló

Resumen


Existeix una concepció cíclica dels esdeveniments i dels pensaments que es plasma en èpoques de crisis i que la literatura ens trasllada valent-se d’icones adaptades a cada temps. Els documents contenen trets de l’oralitat, recollits en aquest trànsit, que cal destacar. La imatge del cavaller ha evolucionat amb el relat, adaptada per sobreviure al temps i als territoris, des del seu origen laic i bèl·lic fins a la transformació religiosa.

There is a cyclical perception of events and thoughts which is expressed in times of crisis and which literature captures through icons modeled on each age. During this process vestiges of the oral tradition, worth highlighting, are collected in written documents. The image of the knight has evolved throughout storytelling, adapting to endure over time and place, transforming from its original secular and military role to a religious one.


Palabras clave


Edat Mitjana;cavaller; ermità;comte Arnau;mil·lenarisme;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.21.2016.17457

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia Creative Commons
Este trabajo esta licenciado bajo una Licencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivados 4.0.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508