La qüestió catalana a la premsa andalusa del 1930: L’homenatge de Barcelona als intel·lectuals castellans

Lourdes Sánchez Rodrigo

Resumen


Projecció a la premsa andalusa de l’homenatge que van rebre els intel·lectuals castellans a Barcelona l’any 1930, en un acte de clar compromís amb la cultura catalana i la imminent proclamació de la II República espanyola.

Projection in the Andalusian press of the tribute that Castilian intellectuals receipt at Barcelona in 1930, a committed event with Catalonian culture and the imminent proclamation of the Second Spanish Republic.


Palabras clave


premsa i política;intelectuals;Andalusia;Catalunya;Espanya;la II República;press and politics;intellectuals; Catalonian;Spain;the 2nd Republic;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.21.2016.17456

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia Creative Commons
Este trabajo esta licenciado bajo una Licencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivados 4.0.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508