"Estudio" (1913-1920): presència i projecció de la cultura catalana en una revista barcelonina d’expressió castellana

Dolors Madrenas Tinoco, Joan M. Ribera Llopis

Resumen


Presentació de la revista Estvdio i rellevància del seu abast en l’estudi de les relacions entre les tradicions ibèriques. Ordenació dels seus continguts filològicament i culturalment catalans.

Presentation of the Estvdio review and relevance of its significance in the study of relations between the Iberian traditions. Ordenation of its philologically and culturally Catalan contents.


Palabras clave


cultura, llengua i literatura catalanes contemporànies;relacions peninsulars;contemporary catalan culture, language and literature;peninsular relations;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.21.2016.17448

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia Creative Commons
Este trabajo esta licenciado bajo una Licencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivados 4.0.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508