Para que serven un pintor e un etnógrafo en 1926? Unha posíbel resposta desde "A fiestra valdeira", con apostilas de "El Pueblo Gallego"

Alberto Allegue Leira

Resumen


A fiestra valdeira (1927) presenta un conflito persoal e social que é consecuencia da ascensión social da familia do protagonista. Tras emigrar ao Brasil e facer alí fortuna, D. Miguel e a súa familia enfróntanse ao reto de procurar unha dignidade social acorde co seu novo status económico, aínda moi recente. A adquisición dun cadro colócaos ante o dilema de imitar os gustos dominantes propios das clases altas, ou ben seguir o criterio de dous mozos con estudos, un pintor e un estudante afeccionado á etnografía. Estes fan unha proposta arriscada, se ben o final da obra preséntaa como providencial. Esta mesma tese, o valioso papel dos mozos como influente minoría na sociedade dos anos 20, era o que propugnaba o propio Dieste desde as páxinas de El Pueblo Gallego. A fiestra valdeira, moi coherente coa obra xornalística do seu autor, axúdanos a comprender a disputa de novos e vellos na cultura galega durante os anos 20 do século pasado.

A fiestra valdeira (1927) presents a personal and social conflict, which is a result of the main character’s upward mobility. After emigrating to Brazil and make a fortune there, D. Miguel and his family face the challenge of getting a social status according to their newly acquired financial situation. When purchasing a painting, they have the dilemma of trying to imitate the powerful high class preferences or, on the contrary, letting themselves get influenced by two knowledgeable young men; an artist and a student keen on ethnography. These make an unconventional suggestion, which turns out to be fortunate at the end of the play. This idea, the valuable role of young writers as an influential minority in the Galician society of the 1920’s, was the same as the one Dieste fostered on El Pueblo Gallego. A fiestra valdeira, consistent with the author´s journalistic works, helps us to understand the young and old writers’ discussion in the Galician culture in the 1920’s.


Palabras clave


A fiestra valdeira;teatro galego;Rafael Dieste;disputa novos-vellos;emigración;Galician theatre;young and old writers’ discussion;emigration;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.21.2016.17447

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508