A obra de Francisco Fidalgo Villaveirán

Xoán Babarro González

Resumen


Os escritores galegoasturianos da Xeración de 1936, que ven a súa produción truncada polos condicionantes sociopolíticos e culturais impostos tras da Guerra Civil, desenvolven unha literatura cunha forte presenza de temas locais redactados nas diferentes variantes lingüísticas da zona; ao tempo que manteñen, uns en maior grao que outros, como referente o sistema literario común de Galicia. Neste contexto áchase a obra de Francisco Fidalgo Villaveirán, un autor que realizou incursións, en diferentes épocas, no teatro, na poesía e na narración.

The Galician-Asturian writers from the 1936 Generation, that saw their art stifled by the cultural and socio-political circumstances imposed after the civil war, developed a literature with a noticeable presence of local themes that are written within the diverse linguistic variations of the area. At the same time, they maintained as a model (although some to a greater degree than others) common literary system of Galicia. Within this context resides the work of Francisco Fidalgo Villaveirán, an author who throughout different periods of time made incursions into drama, poetry and narrative prose.


Palabras clave


literatura galega; Xeración galegoasturiana de 1936; teatro; sainete; Fidalgo Villaveirán; variantes dialectais; Galician literature; 1936 Galician-Asturian Generation; theatre; one-act comedy; dialectal variations;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.19.2014.13764

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508