Aquilino Iglesia Alvariño e a literatura galega de posguerra

Patricia Arias Chachero

Resumen


No ano 1947 publícase "Cómaros verdes" de Aquilino Iglesia Alvariño, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), considerado o primeiro poemario galego relevante da posguerra. No presente traballo preténdese analizar cales foron as circunstancias que rodearon a aparición do mencionado volume. Tentaremos aclarar como Severino González Lazán, un humilde libreiro, e Aquilino Iglesia Alvariño, profesor nun colexio privado, foron quen de levar a cabo a proeza de imprentar un exemplar de versos nunhas máquinas que non eran as máis adecuadas. O resultado foi un coidado poemario, cuxa aparición parece ter sido menos inocente do que en principio e de maneira xeneralizada, se supón.

In 1947, "Cómaros verdes" by Aquilino Iglesia Alvariño is published in Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), being considered one of the most important post-war Galician collection of poems. In the present article we will try to analyze the circumstances surrounding the appearance of the aforesaid book. We will also try to clarify how both Severino González Lazán, a humble librarian, and Aquilino Iglesia Alvariño, a private school teacher, could undertake the remarkable task of printing a book of poems on a printing press that was far from adequate. The result was a poetry book made with the utmost care and whose appearance seems to have been less innocent than it is generally thought.


Palabras clave


poesía; galega; contemporánea; literatura galega de posguerra; Aquilino Iglesia Alvariño; "Cómaros verdes"; poetry; Galician; contemporary; post-war Galician literature;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.19.2014.13763

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508