El lèxic taurí dels segles XVIII i XIX: a propòsit de toro, bou, brosquil, corro i altres termes

Joaquim Martí Mestre

Resumen


La intenció d’aquest article és proporcionar noves dades i complementar la informació que ofereixen els diccionaris històrics i etimològics per relació a una sèrie de termes vinculats amb els toros, així com demostrar el valor dels textos literaris de vocació popular en la història del lèxic català. Aportem documentació que ajude a estudiar la cronologia i la motivació dels canvis experimentats per toro i bou, així com informació sobre altres mots relacionats (boual, bouero, brau, novillo / novello), i expressions com bou de foc. Les dades proporcionades permeten comprovar que brosquil ha estat ben conegut en la zona central del País Valencià. Aportem, així mateix, nous fonaments per a la història dels mots corro (i l’expressió relacionada corre de toros, i variants) i garranxó, en relació amb el món taurí.

This article explores the history of some words associated with bulls. Our intention has been to provide new data and complement the information of the historical and etymological dictionaries as well as to demonstrate the value of literary popular texts in the history of the Catalan lexicon. We provide documentation that contributes to the study of the chronology and causality of changes of the words. At the same time, the article provides new documentation and information about other related words (boual, bouero, brau, novillo / novello), and expressions like bou de foc. The provided data allow to verify that brosquil has been a well-known word in the central area of the Valencian Country. We provide also new bases for the history of the words corro (and the expression corre de toros, and its variants) and garranxo.


Palabras clave


història del lèxic català; lèxic modern i contemporani; vocabulari taurí; vocabulari popular; situació del lèxic al País Valencià; relació amb el lèxic castellà; history of the Catalan lexicon; modern and contemporary lexicon; bullfighting vocabulary; popular vocabulary; status of the lexicon in the Valencian Country; relationship with the Spanish lexicon;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.19.2014.13758

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508