User Profile

tawi rey

Bio Statement Ngày 11/10 hằng năm là ngày National Coming Out Day (NCOD) - tạm dịch là Ngày Công khai Quốc gia, một dịp kỷ niệm hàng năm để cộng đồng LGBT thế giới bước ra ánh sáng và cất lên tiếng nói của mình. Mặc dù bắt nguồn từ nước Mỹ nhưng từ đó đến nay Ngày Công khai đã được cộng đồng LGBT khắp nơi trên thế giới hưởng ứng.