User Profile

Profile Image

xaydung nhacua

Affiliation Đỗ Nghiệm
Bio Statement

Quy trình làm việc của Đỗ Nghiệm với khách hàng 
  • Bước 1: Tiếp nhận thông tin

Tiếp nhận các thông tin cơ bản về địa điểm thi công,diện tích đất, cách bố trí mặt bằng, thông tin cá nhân,…

  • Bước 2: Khảo sát công trình, tư vấn thiết kế

Sau khi tiếp nhận thông tin và được sự đồng ý của khách hàng, chúng tôi sẽ khảo sát công trình và tư vấn cho khách hàng về dịch vụ thiết kế và thi công nhà . Phân tích đặc điểm của từng gói dịch vụ và quyết định lựa chọn dịch vụ xây dựng.

  • Bước 3: Báo giá

Đầu tiên chúng tôi sẽ bóc tách khối lượng và đưa ra một bảng dự toán xây dựng, khách hàng đồng ý thì sẽ lập bảng báo giá chi tiết.

  • Bước 4: Thương thảo, ký kết hợp đồng xây dựng.

Sau khi khách hàng duyệt bảng báo giá thì hai bên sẽ tiến đến ký hợp đồng.

  • Bước 5: Thực hiện hợp đồng.

Dựa trên lựa chọn của khách hàng về dịch vụ thi công xây dựng, chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng với hợp đồng đã thõa thuận. Trong quá trình thi công sẽ có kỹ sư giám sát công trình.

  • Bước 6: Nghiệm thu công trình

Làm hồ sơ hoàn công công trình. Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình.

  • Bước 7: Thanh lý hợp đồng và bảo hành công trình

Bảo hành kết cấu 10 năm.

Bảo hành phần hoàn thiện 1 năm.

https://www.max2play.com/en/forums/users/xaydungnhacua/
https://canvasjs.com/forums/users/xaydungnhacua/
http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/45059/Default.aspx
https://css-tricks.com/forums/users/xaydungnhacua/
https://www.wallyhood.org/wallyhood-forums/users/xaydungnhacua/
https://forums.ubi.com/member.php/4329372-xaydungnhacua
https://www.frommers.com/bio/xaydungnhacua
https://www.hexiwear.com/forums/users/xaydungnhacua/
https://www.roar-sportauspuff.de/user_main/profile/13138/
http://ijhass.org/index.php/ijhass/user/viewPublicProfile/12157
https://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/user/viewPublicProfile/2437
https://journals.iobmresearch.com/index.php/JELCS/user/viewPublicProfile/74156
https://www.giantbomb.com/profile/xaydungnhacua/about-me/
http://www.funderhut.com/profile/view/16657
http://lajamjournal.org/lajam/index.php/lajam/user/viewPublicProfile/314577
https://usersite.datalab.eu/UserProfile/tabid/209/userId/37398/language/hr-HR/Default.aspx
https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/user/viewPublicProfile/57953