User Profile

alax malakay

Bio Statement

Nhân công luôn là một bài toán cốt lõi và cấp thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nào. Sự thành bại của các đơn vị có sự đóng góp rất lớn của nhân viên. Vì thế các công ty Việt Nam nên tham khảo những biện pháp về nhân công của các đơn vị nước ngoài để có thể quản trị nhân sự được tốt hơn.

Xây dựng văn hóa công ty
Để có thể kích hoạt được năng lực của nhân viên rất nhiều các đơn vị nước ngoài luôn chú trọng đến việc xây dựng văn hóa đơn vị. Văn hóa công ty không chỉ là xây dựng mối quan hệ tốt giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới mà còn là xây dựng một môi trường làm việc nhiều năm kinh nghiệm, gần gũi, và công bằng.

Đặt ra tiêu chí rõ ràng
Người quản lý nhân công cần phải xây dựng được chiến lược cũng như các mục tiêu tương đối rõ ràng cho công việc của mình. Bên cạnh đó người điều hành cũng cần đặt ra 1 tiêu chí phấn đấu chung cho hầu hết các nhân viên của mình để mọi người cùng nhau nỗ lực. Việc định hướng này sẽ xúc tiến tinh thần làm việc cũng như đem lại hứng thú trong công việc.

Nắm rõ được năng lực của nhân viên
Khi lựa chọn nhân viên và các vị trí nhân công cho doanh nghiệp của mình người lãnh đạo phải nắm được năng lực cũng như phẩm chất của nhân viên đó để có thể bố trí họ vào những vị trí làm việc hiệu quả và phù hợp.

Khuyến khích thông minh, tạo bầu không khí dân chủ
Thực tiễn chứng minh những đơn vị cởi mở và khuyến khích sự tăng trưởng bản thân của nhân viên sẽ đạt được nhiều thành quả nổi bật. Văn hóa khuyến khích và động viên nhân viên sẽ tạo ra nhiều động lực làm việc.

Dùng các phương tiện hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả
Các doanh nghiệp nước ngoài thường sử dụng những dụng cụ quản lý nhân công rất hiệu quả. Những công cụ này mang lại sự nhanh chóng, chất lượng cũng như tiết kiệm sức lực và chi phí.

Xem thêm thông tin cung cấp lao động tại: http://cungunglaodong.com.vn/